Verhalen van Maja
* verzameld door haar broer Leo *

- Maja's leven is ge-eindigd op 3 juli 2016 , haar laatste verhaal is van 24 juni - .
. Vooral in haar latere jaren heeft Maja veel verhalen geschreven . Ze schreef ze feitelijk voor haarzelf en voor haar naaste familie en vrienden . De verhalen beschrijven emotionele aspecten van het leven , vaak aangedikt , met humor en altijd prettig om te lezen . De exacte data kloppen niet altijd helemaal .
. Maja's verhalen gaan voornamelijk over haar familieleden en vrienden . Ze gebruikt daarbij voor de fictieve persoon steeds dezelfde naam als de werkelijke persoon . Waarom heb ik nooit begrepen , maar veel mensen begrijpen het wel . Veel lezers willen toch graag weten wie met de beschreven fictieve personen bedoeld worden . En ja , er is vrijheid van menings-uiting , Maja beschuldigt haar personages niet . Maja ziet het nu eenmaal zo , dat kan ze ook niet helpen .
. Hier volgt een onvolledige lijst van Maja's verhalen . Van een aantal ontbreken hier nog de bijgevoegde foto's .
2010/03 Mijn Moeder
2010/06 Driehoeksverhouding
2011/04 Geluk
2011/12 Essay over kunst
2012/05 Jack- Jack uit Georgia
2013/01 Alexandre Horowitz
2013/06 Onze nieuwe flat
2014/10 Ontrouw
2015/06 Opening
2015/12 Macht- , Macht
2016/03 Bridge les
2016/04 Ronald (interview is niet uitgewerkt)
2016/05 Maja 77 foto
2016/06 Klaar Plus

2016/07 Speeches Over Maja
2016/07 Afscheid van Maja , met foto's
2016/07 Afscheid van Maja , zware nette versie (90MB)
2020/00

____________
(last change of this page 2017/08/08)