In het jaar 1979 was ik op zoek naar werk.

Het was mijn geluk dat ik iemand kende met een ideaal: De computer van zijn voetstuk halen en voor iedereen toegankelijk maken.
Hij nam alleen amateurs in dienst, liefst met zo min mogelijk opleiding.
Hij stond erop mij een computer te lenen maar dat zag ik niet zitten. Al die knoppen....

Een jaar later kwam er een Apple binnen, met een manual van 100 blaadjes en veel wit.


De computer stal mijn hart.
Eindelijk steun bij mijn passie.
Structuur, altijd en overal.

Maja Horowitz
Automatiseerder.